Myyntikate.toimii.fi

Myyntikate tarkoittaa myynnistä jäävää katetta. Katteella katetaan kuluja kuten, vuokrat, palkat, vakuutukset, eläkemaksut, lomaraha, työterveyshuolto, sairausajan palkka, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan palkka, luottamusmieskoulutus, työsuojelukoulutus, yhteistoimintakoulutus ja rationalisointikoulutus, työvaatteet, työturvallisuus, lääkärintarkastukset ja työtapaturmista aiheutuvat kustannukset sekä hoidetaan mahdolliset takuuasiat ja niin edelleen.

Sisäänostohinta 0.1x 0.25x 0.5x 1.25x 2x 10x 100€

Kateprosentti % Nollakate Vähän Kohtuullisesti Paljon

Arvonlisävero
Sisäänosto Kate Vero